Καλωσορίσατε στήν ιστοσελίδα τού Δρα Λευτέρη Δημητρίου, ειδικού Πλαστικού Χειρούργου.

Ο σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να προβάλει την Πλαστική Χειρουργική, ειδικότερα την Αισθητική Χειρουργική και να γνωρίσετε το έργο του Δρα Λευτέρη Δημητρίου.
Η πληροφόρηση αφορά τα βασικά στοιχεία των θεμάτων και για λεπτομέρειες επι της κάθε μιας ατομικής περίπτωσης σας, είναι καλύτερα να συμβουλευτείτε προσωπικά τον Δρα Λευτέρη.
Οποιαδήποτε εγχείρηση ενέχει σχετικούς κινδύνους και επιπλοκές, ειδικά όμως η Αισθητική Χειρουργική έχει πολύ χαμηλό ποσοστό κινδύνων και επιπλοκών, αν συγκριθεί με επεμβάσεις άλλων χειρουργικών ειδικοτήτων. Οι λόγοι γι αυτό είναι οτι η πλειονότης αυτών των ατόμων που ζητούν διορθωτικές επεμβάσεις είναι σωματικά υγειέστατοι, υπάρχει προεγχειρητικός έλεγχος και επιλογή.
Εάν ο προεγχειρητικός έλεγχος δείξει, πως υπάρχουν σημεία που πρέπει να προσέξουμε, αυτά αντιμετωπίζονται κατάλληλα πριν, κατά και μετά την εγχείρηση, ούτως ώστε να μην υπάρξουν κίνδυνοι για το άτομο.
Έτσι οι κοσμητικές εγχειρήσεις είναι ακίνδυνες και οι επιπλοκές που παρουσιάζονται δεν είναι σοβαρές.
Καμιά φορά, σπάνια, υπάρχει ανάγκη για μικρές διορθωτικές επεμβάσεις μετά τις κύριες εγχειρήσεις. Αυτές γίνονται με τοπική αναισθησία και χωρίς χάσιμο χρόνου ή δουλειάς.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Είναι η ειδικότητα της χειρουργικής που ασχολείται με οξείες η χρόνιες καταστάσεις, που μπορεί να ειναι εκ γενετής η επίκτητες, σαν αποτέλεσμα τραύματος, ασθένειας, εκφύλισης ή λόγω ηλικίας σε άτομα και των δύο φύλων και όλων των ηλικιών.
Ο σκοπός της είναι η αποκατάσταση ή βελτίωση της λειτουργίας, η απόκτηση φυσιολογικής εμφάνισης και ευημερίας.

Η Πλαστική Χειρουργική χωρίζεται σε: 1. Επανορθωτική και 2. Αισθητική

Για να θεωρείται κάποιος υγειής, κατα τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, πρέπει να ειναι σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά σε αρμονία.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της Πλαστικής Χειρουργικής είναι η εκπληκτική υποστήριξη που δίνει, στα άτομα που την έχουν ανάγκη, με την τόνωση της αυτοεκτίμησης, του αυτοσεβασμού και την ψυχική ηρεμία, που ακολουθεί.
Αυτά τα άτομα αισθάνονται έτσι αναγεννημένα, ευτυχισμένα και αποδεχτά μέσα στο κοινωνικό σύνολο.

 

2003 © Dr. Lefteris Demetriou . All Rights Reserved

English
Deutsch